Certificeringen

VCA Nederland
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers besteden werkzaamheden alleen uit aan VCA gecertificeerde bedrijven. Zorg er daarom voor dat uw bedrijf wordt gecertificeerd. Meer info

Woningborg
Als marktleider in Nederland verstrekken zij al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Maar zij doen meer dan certificering alleen. Zo voeren ze vooraf een uitgebreide risicobeoordeling uit van aangemelde nieuwbouwplannen. Tijdens de bouw verrichten zij steekproefsgewijs bouwplaatsbezoeken en zijn er na oplevering tussen koper en bouwonderneming geschillen van technische aard, dan kan ter plaatse bemiddelt worden. Daarnaast verstrekken zij technische, juridische en financiële adviezen op het gebied van woningbouw. Meer info

“Het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en bouwondernemer”
Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.

Na de oprichting van BouwGarant werd de vraag naar een betrouwbaar keurmerk in de bouw steeds sterker. In 2003 is het kwaliteitslabel BouwGarant opgericht. Hiervoor is een aantal labelvereisten op het gebied van kwaliteit, ervaring en vakmanschap opgesteld welke zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn. Vanaf 2003 worden alle deelnemers van BouwGarant periodiek getoetst door twee onafhankelijke organisaties. Meer info

Fundeon (erkend leerbedrijf)
Naast de wettelijke taken die Fundeon heeft vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), voert Fundeon in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties diverse bedrijfstaktaken en diensten uit om de bedrijfstak te versterken. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Meer info

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 60 miljard euro (prijsniveau 2008). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk. Meer info